Fotopolimerizadora E-300 Tecnodent
Polimerizadora Poli-Therm 9 Tecnodent
Polimerizadora Poli-Therm 4 Tecnodent
Polimerizadora Poli-Mat 4 Tecnodent
Polimerizadora Poli-Mat 1M Tecnodent
Polimerizadora Poli-Mat 3 Tecnodent
Polimerizadora Poli-Mat 2 Tecnodent